Zapisy na webinary dla nauczycieli

Prowadzimy szkolenia online, jak nauczać na odległość i z jakich narzędzi korzystać w e-learningu.

Zapisz się

Praca z uczniami z wykorzystaniem Office365, Teams

SZKOLENIE RADY PEDAGOGICZNEJ – STACJONARNE LUB ONLINE

Office 365 to zbiór aplikacji i usług, które doskonale sprawdzą się w pracy na odległość. Poza możliwością korzystania z pakietu ogólnie znanych programów, takich jak Word, Excel czy Power Point, usługa ta daj możliwość dzielenie się plikami i udostępniania materiałów (OneDrive), komunikowania się z uczniami (Outlook) czy wreszcie prowadzenia wideolekcji (Teams).

Treści szkolenia:

 • rejestracja i logowanie do usług Microsoft (prezentacja prowadzącego)
 • wykorzystanie wirtualnego dysku OneDrive
 • udostępnianie uczniom materiałów
 • instalowanie aplikacji Teams; najważniejsze funkcje
 • dodawanie uczniów do wirtualnych klas
 • organizowanie i prowadzenie lekcje z wykorzystaniem funkcji wideo
 • tworzenie testów sprawdzających wiedzę

 

Jeśli chcesz otrzymać ofertę tego szkolenia, skontaktuj się z naszym biurem

 

 

Pozostałe tematy szkoleń stacjonarnych lub online

Prezentowane poniżej szkolenia to najczęściej krótkie formy doskonalenia prowadzone w placówkach edukacyjnych lub online w postaci webinariów z trenerem na żywo. Uczestnicy otrzymują po szkoleniu zaświadczenia, materiały a także, w przypadku szkolenia online – nagranie. Każdy z poniższych tematów może zostać przeprowadzony przez nas zarówno stacjonarnie, jak i w postaci webinarium – forma szkolenia zależy wyłącznie od Państwa potrzeb.

Nauczanie zdalne i hybrydowe

Wychowanie i profilaktyka

Metody efektywnej nauki – techniki pamięciowe

 • Przyczyny nieefektywnego uczenia się
 • Dwa mózgi, czyli współpraca półkul jako warunek skutecznego zapamiętywania
 • Naucz się uczyć – prawa pamięci
 • Wybrane techniki pamięciowe, m.in. ciąg asocjacyjny, metody: obrazkowa, lokacji, słów-kluczy
 • Długotrwałe strategie uczenia się: krzywa zapominania Ebbinghausa oraz system powtórek
 • Mind Mapping – efektywne notowanie

Praca z uczniami z wykorzystaniem Office 365, Teams

 • rejestracja i logowanie do usług Microsoft (prezentacja prowadzącego)
 • wykorzystanie wirtualnego dysku OneDrive
 • udostępnianie uczniom materiałów
 • instalowanie aplikacji Teams; najważniejsze funkcje
 • dodawanie uczniów do wirtualnych klas
 • organizowanie i prowadzenie lekcje z wykorzystaniem funkcji wideo
 • tworzenie testów sprawdzających wiedzę

Nauczanie na odległość z użyciem narzędzi Google i platformy Zoom

 • rejestracja i logowanie do darmowych usług Google
 • G Suit dla szkół – kryteria kwalifikacyjne, rejestracja, korzystanie w praktyce
 • Dysk Google – udostępnianie materiałów, współdzielenie (edycja) dokumentów, itp.
 • Formularze Google – tworzenie testów i ankiet
 • Inne przydatne narzędzia Google
 • Zoom – logowanie, wykorzystanie podczas wirtualnych spotkań z uczniami

Praca metodą projektu edukacyjnego

 • Metoda projektu – wstęp, założenia, cele, zalety
 • Kategorie projektów – omówienie cech dobrych projektów
 • Przeprowadzenie projektu – etapy realizacji
 • Formy pracy przy wykorzystaniu projektu edukacyjnego
 • Tworzenie projektów edukacyjnych – warsztaty, omówienie przykładów
 • Etapy pracy metodą projektów – omówienie etapów na wybranym przykładzie projektu
 • Aspekt wychowawczy wykorzystania metody projektu – praca zespołowa z uczniami, kryteria oceniania zachowania
 • Dokumentowanie działań podejmowanych przez uczniów w czasie realizacji projektu
 • Omówienie trudności mogących pojawić się w trakcie realizacji działań
 • Przygotowanie prezentacji efektów pracy oraz ewaluacja projektu
 • Rola nauczyciela w pracy metodą projektu
 • Rola rodziców i środowiska lokalnego w pracy metodą projektu

Rozwijanie umiejętności pracy metodami aktywnymi

 • Dlaczego metody aktywne? Czyli aktywny uczy się więcej!
 • Różne rodzaje dyskusji dydaktycznych
 • Metody: burzy mózgów, metaplanu, śnieżnej kuli
 • Metody aktywnego opisu
 • Mind Mapping jako narzędzie twórczego planowania i rozwiązywania problemów
 • Drzewo decyzyjne
 • Metoda przypadku
 • Gry symulacyjne i decyzyjne

Interakcje z uczniami. Aplikacje do tworzenia testów i quizów

Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej

Storytelling podbija szkoły, czyli o pracy z opowieścią, mitem i legendą

Wyhacz ortografię – czyli jak uczyć ortografii metodą hakową

 • Metody haków pamięciowych
 • Przygotuj własne haki pamięciowe, charakterystyczne dla Twojej placówki
 • Jak wykorzystać haki na poszczególnych zajęciach w klasach I-III i starszych

Skuteczna współpraca w zespole

 • Dowiedz się czym jest zespół i dlaczego warto go tworzyć
 • Czynniki warunkujące skuteczne działania zespołu
 • Istota ról w zespole
 • Poznaj style komunikowania
 • Skuteczne techniki argumentowania i przekonywania

Jak uczyć kreatywnie i efektywnie, ciekawie i skutecznie

 • Budowa i funkcjonowanie narządu głosu – wiadomości teoretyczne
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu: prawidłowego oddychania, prawidłowej fonacji, artykulacji (ćwiczenia dykcyjne)
 • Praca nad wzmocnieniem głosu i wzbogaceniem jego brzmienia
 • Wyrazistość mówienia jako wzmocnienie komunikatu
 • Higiena głosu – jak dbać o głos, aby mówić długo, nie odczuwając zmęczenia

Odpowiedzialność prawna nauczyciela według obowiązujących przepisów prawa

 • Poznaj aspekty odpowiedzialności prawnej nauczycieli
 • Podstawowe błędy prawne popełniane przez nauczycieli oraz sposoby ich unikania
 • zyskaj umiejętność praktycznego zastosowania omawianych przepisów prawnych

Wypalenie zawodowe nauczycieli – czym jest i jak sobie z nim radzić

 • Analiza blasku i cieni zawodu nauczycieli
 • Czynniki chroniące w pracy nauczyciela
 • Czynnika ryzyka występujące w pracy nauczyciela
 • Poznaj prawdziwe oblicze stresu
 • Czym jest wypalenie zawodowe i jak je dostrzec
 • Jak przeciwdziałać wypaleniu i jak wspierać osoby z wypaleniem zawodowym, także siebie

Techniki zwiększania kreatywności w pracy z klasą

 • Poszerz swoją wiedzę na temat twórczości
 • Jak w praktyce generować mniej sztampowe rozwiązania również dla swoich problemów
 • Jak zachęcić uczniów do stosowania bardziej twórczych metod pracy
 • Metody pracy zapewniające lepszą integrację i dobrą komunikację w grupie

Tematy szkoleń dla przedszkoli

Bajkoterapia w przedszkolu

Nieśmiałość, nadpobudliwość i agresja przedszkolaków

Dyrektor przedszkola jako lider, coach, manager

Metoda dobrego startu

Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów w środowisku szkolnym – praca z uczniem trudnym

 • Bariery w komunikacji – ćwiczenie związane ze wzbudzaniem emocji: osądzanie, uciekanie od problemów, decydowanie za innych
 • Neuropsychologiczny model komunikacji – jak budowa mózgu wpływa na sposób porozumiewania się nauczyciela z uczniem i rodzicem
 • Dwa typy automatycznych reakcji w klasie – atak lub wycofanie się oraz ich ewolucyjna historia
 • Jak wykorzystać tą wiedzę, by rozmawiać spokojnie, stanowczo i rzeczowo?
 • Zasada: najpierw emocje – później logika
 • Empatia – uniwersalna technika łagodzenia emocji i dochodzenia do porozumienia
 • Techniki aktywnego słuchania – odzwierciedlanie, klaryfikacja, prowadzenie, mowa ciała
 • Formułowanie spostrzeżeń zamiast ocen – ćwiczenia odróżniania faktów od interpretacji (materiał zdjęciowy)
 • Elementy komunikacji bez przemocy – komunikat ja
 • Dawanie informacji zwrotnej
 • Kontrakt i wyciąganie konsekwencji
 • Techniki stawiania granic
 • Mediacje, czyli jak towarzyszyć konfliktom, w których nie jesteśmy jedną ze stron
 • Słowa – wyzwalacze, których należy unikać i budowanie nowych nawyków językowych
 • Praca z emocjami nauczyciela wobec konfliktu – gniew/agresja, poczucie winy, bezradność, strach
 • Budowanie autorytetu u dzieci i ich rodziców w oparciu o uważną obecność (mindfulness)
 • Jak znaleźć w sobie siłę i spokój – ćwiczenia bezpośredniego wpływu na układ nerwowy (oddech, pozycja ciała, praca z głosem)

Bezpieczeństwo ucznia i kadry w szkole

Konflikty i sytuacje kryzysowe w szkole. Czyli jak rozmawiać z rodzicem, uczniem i gronem pedagogicznym

Dziecko i rodzina – zagadnienia prawne – standardy prawa rodzinnego

Komunikacja z trudnymi uczniami

Aby chciało się chcieć… czyli jak motywować ucznia, nie tylko na lekcjach

Mediacje w placówce oświatowej

Zarządzanie różnorodnością w placówce oświatowej

Szkoła wobec mowy nienawiści

Praca w grupie z dzieckiem wysokofunkcjonującym ze spektrum autyzmu

Praca indywidualna i grupowa z dzieckiem wysokofunkcjonującym (w tym Zespół Aspergera), autystą, zespołem Downa oraz z dzieckiem z niepełnosprawnością sprzężoną

Ćwiczenia dla dzieci z niepełnosprawnością z wykorzystaniem elementów terapii ręki

Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym, aby wydłużyć czas koncentracji

Rewalidacja indywidualna u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Umiejętność stosowania metod wyciszających u dzieci agresywnych i autoagresywnych

Jak nauczyć dziecko z niepełnosprawnością intelektualną czynności samoobsługowych

Wyjazdy szkoleniowo-integracyjne dla nauczycieli

Specjalizujemy się w realizacji szkoleń wyjazdowych. Taka forma doskonalenia to doskonała okazja nie tylko do podniesienia kompetencji, lecz także do integracji zespołu pod okiem pełnych pasji, profesjonalnych trenerów.

Współpracujemy z kilkudziesięcioma ośrodkami na terenie całego kraju. Zawsze proponujemy tylko sprawdzone hotele i pensjonaty. Uczestnicy mają do wyboru liczne atrakcje, uzależnione od miejsca. Wycieczki, różne formy integracji – to wszystko proponujemy w indywidualnie przygotowanej ofercie.

Uczestnicy wyjazdów biorą udział w szkoleniach z naszej oferty. Często decydują się na mniej tradycyjne tematy, jak na przykład Outdoor w edukacji.

Pobierz katalog

Powyższe propozycje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przedstawione w nich koszty oraz zakres usług mogą ulec zmianie w zależności od liczby osób, miejsca, a także pory roku.

Integracja i budowa zespołu

Kadra pedagogiczna, aby efektywnie pracować także w ciągu roku szkolnego, powinna być dobrze zintegrowana. Wspólne odpoczywanie i zdobywanie pozytywnych emocji jest bardzo ważne, szczególnie w pracy, w której nie mamy możliwości ciągłej oraz bezpośredniej pracy razem. Każdy pracodawca musi zdawać sobie sprawę jak ważne jest zintegrowanie zespołu, dlatego organizujemy zarówno szkolenia integracyjne dla nauczycieli, jak również wyjazdy integracyjne dla nauczycieli. Szkolenia integracyjne dla nauczycieli, organizowane przez ODN REWERS są doskonałą okazją do zwiększania swojej wiedzy (w czasie pobytu można uczestniczyć w zajęciach i wykładach zawodowych) i pracy w zespole. Warto dodać, że wyjazdy integracyjne dla nauczycieli odbywają się w najpiękniejszych miejscach w Polsce (m. in. pałacyk w Nieborowie, pensjonat w Poroninie, uzdrowisko w Nałęczowie), rozmieszczonych w całym kraju. Doskonale zorganizowany program, piękne miejsca i ciekawe atrakcje sprawiają, że nasza oferta jest najlepszym wyborem.

Certyfikowane warsztaty trenera efektywnej nauki

Po odbyciu szkolenia uczestnicy stają się certyfikowanymi trenerami efektywnej nauki. Dzięki warsztatom zdobywają nie tylko niezbędną wiedzę na temat skutecznego zapamiętywania, lecz także otrzymują narzędzia, które pozwolą wdrożyć zasady efektywnego uczenia się w ich szkołach.

Osoby, które ukończą szkolenie otrzymują:

 • scenariusz szkolenia dla nauczycieli (do przeprowadzenia w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli)
 • komplet scenariuszy na zajęcia efektywnej nauki z uczniami (do zrealizowania np. na godzinach wychowawczych)
 • materiały dydaktyczne

Tworzymy tym samym ambasadorów efektywnej nauki w szkołach. Ich celem jest propagowanie technik skutecznego uczenia się oraz, w konsekwencji, uczynienie swoich szkół nowoczesnymi placówkami wspierającymi uczniów w procesie uczenia się i podnoszącymi wyniki na egzaminach zewnętrznych.