Program Insta.Ling, jako element Flipped Classroom/odwróconej klasy

Insta.Ling jest stroną WWW do nauki słówek języków obcych oraz ortografii języka polskiego. Nauczyciel przydziela słówka z przerabianego w szkole materiału, a uczniowie razem z Insta.Ling powtarzają je w domu. Nauczyciel i rodzice dostają szczegółowe raporty o systematyczności pracy ucznia i jego postępach w nauce, a Insta.Ling dba, aby powtórki słówek były dostosowane indywidualnie do potrzeb ucznia. Uczestnictwo w Programie Insta.Ling dla Szkół daje bezpłatny dostęp do systemu dla nauczyciela, uczniów i rodziców.

Wraz z uczniami Liceum Ogólnokształcącego im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, korzystam z dobrodziejstw programu „Insta.Ling dla Szkół” już od września 2014 roku w  klasach pierwszych, drugich i trzecich. Za udział w III – X edycji programu otrzymaliśmy złote certyfikaty; w każdej edycji jedynie około setki zgłoszonych grup na tysiące realizujących program, otrzymuje takie wyróżnienie. Kończy się właśnie XI edycja i po raz kolejny spodziewamy się „złotego” rezultatu. Świadczy to o zaangażowaniu uczniów i potrzebie lub chęci nauki on-line wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Udział w programie jest całkowicie darmowy, zapewnia dostęp do nauki słownictwa wybranego języka obcego (angielski niemiecki, hiszpański) oraz ortografii języka polskiego zarejestrowanemu nauczycielowi, uczniom oraz ich rodzinom. Promuje przede wszystkim systematyczność w uczeniu się. Najwyższe wyniki osiągają ci, którzy regularnie ćwiczą słówka. Aplikacja dostępna jest nie tylko z komputera i laptopa, ale również z uczniowskiego smartfona. Dzięki temu można codzienne ćwiczenia wykonać w czasie dojazdu do szkoły, przerwy śródlekcyjnej, reklamy podczas oglądanego filmu, nawet w trakcie lekcji, jeżeli wcześniej od innych uda się ukończyć zlecone przez nauczyciela zadanie lub test. Sesja nauki zabiera jedynie około 5-8 minut dziennie. Rezultat, czyli ilość zapamiętanych i prawidłowo stosowanych w kontekście językowym słówek, okazuje się być nie do przecenienia. Moi uczniowie, a zwłaszcza maturzyści, bardzo sobie chwalą udział w programie:

„Nauka słówek na platformie „Instaling” była i jest świetną szansą na poszerzenie słownictwa . Pierwszy raz do skorzystania z tej usługi zachęciła mnie  moja nauczycielka języka angielskiego, pani Mirosława Dyka-Płonka. Wraz z resztą mojej klasy maturalnej chętnie i systematycznie wypełniałem codzienne sesje. Nauka sama w sobie jest tu niesamowicie prosta, połączenie efektu dźwiękowego w postaci artykułowanych wyrazów z wizualizacją na ekranie, było dla mnie o wiele lepszym rozwiązaniem, niż  „kucie słówek ze słownika”. Teraz, jako student, wciąż wracam do Insta.Lingu chcąc usystematyzować moją wiedzę i przyswoić nowe wyrażenia. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie nowych słów w całe zdanie, pozwala to lepiej zapamiętać nowość. Dodatkową zachętą do nauki były oczywiście oceny miesięczne, które w klasie maturalnej zastępowały kartkówki, nie mówiąc o rywalizacji, która zawiązała się między rówieśnikami. Zwracając uwagę na wyniki mojej nauki w postaci bardzo dobrych rezultatów z matury, zachęcam do korzystania z Insta.Lingu, jest on idealnym „suplementem” do porządnie przeprowadzonych zajęć w szkole.” – Bartłomiej Rożak, student III roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Zdarza się, że absolwenci proszą o dopisanie ich do aktualnej grupy maturalnej; brakuje im codziennej pracy z Insta.Ling.

Jak będzie miała Pani Insta.Linga w tym roku, może mnie pani dodać do jakieś 3 klasy, bo pouczyłbym się słówek, a inaczej to nie będę mieć okazji. Bo angola NIE MAM na pierwszym roku. Obiecuję, że będę regularnie pracował.” –Tomasz Brachmański, student I roku Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nowy zestaw słówek do opanowania wprowadzam przed przejściem do kolejnego modułu z podręcznika. Dzięki temu, w naszej „odwróconej” klasie nie tracimy czasu na walkę z  nieznanym słownictwem; możemy skupić się na ćwiczeniu umiejętności językowych i rozwiązywaniu indywidualnych trudności. Program jest też bardzo pomocny dla uczniów często nieobecnych w szkole (problemy rodzinne, choroba, hospitalizacja). Nauczyciel prowadzący musi, co prawda, poświęcić czas na regularne wprowadzanie nowych zestawów do ćwiczeń , jednak w zamian otrzymuje dostęp do sesji nauki uczniów, nie tracąc cennych minut lekcji na sprawdzanie poziomu znajomości słownictwa.

Praca na platformie  jest bardzo prosta, intuicyjna i nie wymaga szczególnych umiejętności informatycznych. Podręcznik metodyczny oraz szczegółowe instrukcje przygotowania się do lekcji i FAQ (często zadawane pytania dostępne na stronie https://instaling.pl wyjaśnią nauczycielom wszelkie wątpliwości. Na stronie znajdziemy Regulamin kolejnej edycji (dwie edycje na rok szkolny; semestr zimowy i semestr letni), opinie nauczycieli, informacje dla rodziców i aktualności. Rejestracja do XII edycji Programu trwa do 31 stycznia 2019, często jednak administrator platformy przedłuża termin rejestracji dla „spóźnialskich”. Można więc próbować i w lutym 2019. Nowością jest możliwość wygenerowania kartkówki z zaznaczonych przez nauczyciela słówek. Na razie nie stosuję tej opcji, ważniejsza jest dla mnie nauka systematyczności w uczeniu się, niż punktowany wynik opanowania słownictwa. Aplikacja wylicza oceny tygodniowe i miesięczne poszczególnych uczestników programu, co przy porozumieniu z uczniami, daje możliwość uwzględniania wyników pracy z programem w ocenie semestralnej/rocznej. Szkoły, których uczniowie wyróżniają się systematycznością w korzystaniu z programu otrzymują certyfikaty skutecznego wykorzystania innowacyjnego systemu optymalizacji nauki słownictwa, jakim bez wątpienia jest Insta.Ling.

Mirosława Dyka-Płonka – nauczycielka języka angielskiego w LO im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, laureatka Europejskiego Znaku Innowacyjności w Nauczaniu Języków Obcych European Language Label 2013, I Nagrody Ogólnopolskiego Konkursu „Nasz Projekt eTwinning 2014”, nominowana do tytułu „EDUinspirator 2015” w kategorii edukacja językowa. Ambasador programu eTwinning 2018-2019, Microsoft Innovative Educator Expert 2018-2019, edukacyjna bloggerka i  od ponad 4 lat szczęśliwa posiadaczka językowej pracowni tabletowej.