Drukarka 3D w twojej szkole

Druk 3D staje się w ostatnich latach niezwykle popularny. Wykorzystuje się go w tak ważnych dziedzinach, jak medycyna, przemysł czy nawet loty kosmiczne. Drukarki 3D z powodzeniem mogą mieć również zastosowanie w edukacji. W wielu państwach świata wykorzystuje się je na lekcjach. W Chinach wszystkie szkoły podstawowe zostały wyposażone w takie urządzenia. Również kraje europejskie, takie jak Wielka Brytania, wprowadzają zajęcia z wykorzystaniem druku 3D już od najmłodszych klas.

W ramach projektu Szkoła 3D ODN Rewers nie tylko zaopatruje placówki oświatowe w drukarki, lecz także przygotowuje nauczycieli i uczniów do ich efektywnego użytkowania. Współpraca z nami w tym zakresie to:

  • bezpieczeństwo - proponujemy drukarki korzystające z bezpiecznych materiałów (niewydzielających szkodliwych oparów), zabudowane oraz niewymagające dużych temperatur topnienia

  • efektywne wykorzystanie, dzięki: szkoleniowemu programowi wdrożeniowemu (18 godzin warsztatów dla nauczycieli i uczniów), specjalnie dobranemu oprogramowaniu i pomocom dydaktycznym

  • optymalizacja kosztów - możliwość współfinansowania udziału w programie Szkoła 3D z funduszu szkoleń

Równie ważne jest to, że inspirujemy nauczycieli i uczniów do twórczego wykorzystania wdrażanych drukarek 3D w szkołach. Pokazujemy, że mogą być stosowane m.in. na:

  • matematyce - np. do wyrobu figur geometrycznych, wykresów, funkcji

  • biologii - np. do wydruku szkieletów, struktur komórkowych, organów wewnętrznych

  • zajęciach praktycznych - np. do tworzenia nowych przedmiotów, modeli itp.

  • historii - np. do druku makiet

  • fizyce - np. do obserwowania zjawisk fizycznych podczas drukowania

  • zajęciach z przedsiębiorczości/ekonomii - wydrukowane przedmioty można sprzedać, np. na kiermaszu szkolnym

  • informatyce - ucziowie uczą się korzystać z oprogramowania, poznają najnowocześniejsze technologie

Szkoły zainteresowane programem Szkoła 3D zapraszamy do kontaktu z biurem.