Warsztaty kompetencji menedżerskich dla dyrektorów szkół

Zapraszamy wszystkich obecnych i przyszłych dyrektorów szkół, którzy chcieliby doskonalić swoje kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, do udziału w warsztatach Inspirujący lider

Program szkolenia:

dzień pierwszy: kształtowanie cech przywódczych

 • psychologia sukcesu menedżera

 • komunikacja interpersonalna w środowisku szkolnym

 • motywowanie podwładnych

 • motywacyjne delegowanie zadań

 • chwalenie i nagana

 • rozliczanie z zadań

 • wpływ menedżera/lidera na efektywność zespołu

dzień drugi: coaching menedżerski

 • proces uczenia się dorosłych w kontekście pracy i coachingu

 • coaching jako proces rozwijania współpracowników w realiach praktyki zawodowej

 • spotkanie coachingowe; narzędzia do zastosowania; metoda Grow

 • angażowanie pracowników w proces własnego rozwoju (coaching)

 • wyznaczanie obszarów rozwoju dla poszczególnych współpracowników

 • budowanie zmotywowanego zespołu